From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

HCM - GIÁM SÁT KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint
Updated: 21/09/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

– Giám sát bộ phận kinh doanh về ý thức và tuân thủ qui trình, qui định của công ty

– Giám sát bộ phận kinh doanh về các công việc của bộ phận kinh doanh hàng ngày phải báo cáo bao gồm:

+ Đối với mở điểm bán mới: Tìm kiếm tập hợp thông tin khách hàng mục tiêu, phân tích, đánh giá các điểm bán, chủ động đàm phán và chốt hợp tác và báo cáo lên BLĐ

+ Đối với việc tổ chức xây dựng hệ thống kênh bán hàng: Tìm kiếm tập hợp thông tin NVBH mục tiêu: Thầu thợ, cộng tác viên; tiếp cận thầu thợ đàm phán mời hợp tác. Tập hợp, tổ chức cho NVBH về văn phòng chi nhánh để tiến hành đào tạo, hợp tác. Quản lý toàn bộ hệ thống Showroom trực thuộc

+ Triển khai bán hàng: Tìm kiếm, tập hợp báo cáo công trình, chủ động tiếp cận và đàm phán hợp tác, chịu trách nhiệm về doanh thu.

+ Hỗ trợ BP Marketing: Khảo sát mặt bằng Showroom theo hướng dẫn của Marketing, Kết hợp cùng Marketing tổ chức các sự kiện, các chương trình bán hàng

Job Requirement

- Trình độ: Đại học

- Độ tuổi: Từ 25 – 35 tuổi

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trên cùng cương vị

- Tố chất/ khả năng: Tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát, phân tích, đánh giá. Thông thạo các kiến thức – kỹ năng liên quan

- Phong cách: Kiên định, nghiêm túc, điềm đạm, cẩn thận

- Vi tính: Thông thạo Microsoft Office, phần mềm kế toán

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 25 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Công ty CP Thái Lan Paint là một thành viên của của Tập đoàn Thái Lan Group bên Thái Lan. Công ty có nguồn vốn đầu tư và hợp tác Công nghệ với các đối tác...Detail

HCM - GIÁM SÁT KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Thái Lan Paint

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts