About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[HCM] - IT COMTOR/ Biên phiên dịch mảng IT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 900 - 1.000 USD
Deadline to apply 29/04/2022
Industry IT - Software
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ Under 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Việt Nam

$ 1 Mil - 1,1 Mil VND

  • Ho Chi Minh