About us

L'ANGFARM - Công Ty TNHH Quảng Thái

Employment Information

[HCM] KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 11/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 Years

Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CTY TNHH Đắc Yến

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Lavela

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SX TM DV LÊ MÂY

$ 6 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TTH VIỆT NAM

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trang

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần WiCook

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Trang

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh