About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[HCM]- Nhân viên bộ phận quảng cáo N2 (400-1000 USD )

Job level Entry Level
Salary $ 400 - 1.000 USD
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Advertising / PR / Communications

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 14 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7,7 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 13,2 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh