language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[ HCM] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Indo Trans Logistics
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Kiểm tra tính chính xác về chứng từ, số tiền & quy định của công ty đối với chi phí chuyến hàng mà tài xế thực hiện.

- Cập nhật thông tin chi phí cho từng chuyến hàng trên phần mềm của công ty.

- Kiểm tra tính chính xác của các chuyến hàng thuê ngoài: số liệu chi phí, thực tế phát sinh, đối chiếu & xác nhận công nợ với nhà cung cấp (thuê ngoài), lập hồ sơ thanh toán tiền thuê ngoài cho - nhà cung cấp.

Job Requirement

- Đã từng thực tập/ làm việc ở vị trí tuươn tương 3 thaán trở lên 

- Có kiến thức cơ bản về kế toán, thành thạo excel 

- Chịu được áp lực công việc, trách nhiệm cao 

More Information

  • Degree: College
  • Age: 22 - 27
  • Job type : Permanent

Company Overview

Indo Trans Logistics

www.itlvn.com
Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports...Detail

[ HCM] NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Indo Trans Logistics

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts