About us

Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng

Employment Information

HCM - Nhân viên Marketing

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Marketing , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Hải Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Đức Trung

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Thời trang Adidas - Công ty CP ĐTTM Phượng Hoàng

$ 15 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh