About us

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Employment Information

[HCM]- Nhân viên nhập liệu xử lý dữ liệu tiếng Nhật N2-3 ( 400-1000 USD)

Job level Entry Level
Salary $ 400 - 1.000 USD
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications , Entry Level / Internship

Location

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 7,7 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 9,9 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ISENTIA VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh