language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[HCM] - Trưởng phòng HCNS

SCI Group
Updated: 13/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiên các kế hoạch, chiến lược, do GĐ Nhân sự chỉ đạo.

2. Đề xuất các kế hoạch hành chính nhân sự cho GĐ Nhân sự duyệt.

3. Tham mưu cho GĐ Nhân sự về những chương trình và hoạt động của phòng HCNS.

4. Quản lý hoạt động của phòng HCNS

5. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng;

6. Xây dựng, triển khai & áp dụng các quy chế/quy trình liên quan đến hoạt động của P. HCNS (quy chế/quy trình tuyển dụng, lương thưởng, chế độ chính sách, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, mua sắm tài sản trang thiết bị...);

7. Xây dựng, triển khai hệ thống lương 3P, KPI & giám sát hệ thống đánh giá năng lực nhân viên;

8. Triển khai, giám sát hệ thống xây dựng văn hoá doanh nghiệp;

9. Tổng hợp, rà soát & lưu trữ các quy chế/quy trình hoạt động của Công ty;

10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt cơ cấu tổ chức của công ty, các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty;

11. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Giám đốc và Người lao động trong Công ty.

Job Requirement

Kinh nghiệm:

-  Ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

-  Nam/ Nữ tuổi từ 35 - 50, ngoại hình ưa nhìn, 

-  Ưu tiên ứng viên mạnh về tuyển dụng, tổ chức sự kiện

Kiến thức Kiến thức chuyên môn:

-  Có khả năng xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống lương 3P, KPI.

-  Có thế mạnh về tuyển dụng.

-  Có khả năng chịu áp lực công việc cao, linh hoạt trong việc kết nối phòng ban, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 35 - 50
 • Job type : Permanent

Company Overview

SCI Group

http://scigroup.com.vn/Company size: 1000
Tập đoàn SCI ( Service Comprehension International) là tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, phát triển trên nền tảng cốt lõi là dịch vụ làm đẹp và chăm sóc...Detail

Similar jobs

[HCM] - Trưởng phòng HCNS

SCI Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts