About us

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

Employment Information

HCM - Tuyển gấp Nhân Viên Kinh doanh - HCM lương cứng 10-15tr + hoa hồngg

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/11/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV INTERNATIONAL

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

$ 7,5 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hung Yen

Công Ty TNHH Sản xuất Cơ điện và TM Phương Linh

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh