About us

Công ty TNHH Workport Vietnam

Employment Information

[HCM- Up to 2000] Outbound Call Center Manager

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 1.800 - 2.000 USD
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Customer Service , Executive management
Experience 3 - 5 Years

Location

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Workport Vietnam

$ 33 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CMC SAIGON SYSTEM INTEGRATION COMPANY, LTD

$ 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 6 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

KHỐI COM-B - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh