language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[HCM_QUẬN 10] - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ & hiệu suất hoạt động của đối tác Giao hàng .
 • Giám sát , báo cáo , kịp thời đưa ra hướng xử lý cải thiện chất lượng dịch vụ
 • Xử lý khiếu nại từ khách hàng về chất lượng dịch vụ Giao hàng , xử lý khiếu nại về thất lạc hàng hoá
 • Quản lý tài sản hàng hoá bàn giao

** Thời gian làm việc: 48h/tuần

** Địa điểm làm việc: Tô Hiến Thành, Quận 10.

Job Requirement

 • Nhạy bén trong phân tích dữ liệu, báo cáo, quản lý thời gian và kỹ năng tổ chức
 • Thành thạo các ứng dụng MS Office (ví dụ: Word, Excel và PowerPoint) 
 • Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc trong ngành giao nhận hàng hoá hoặc QC
 • Chịu được áp lực công việc với cường độ cao

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 23 - 29
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Similar jobs

[HCM_QUẬN 10] - KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts