About us

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

Employment Information

[Hệ thống Anh ngữ] Chuyên viên quản lý giáo viên - Thu nhập 15-20 triệu/tháng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Education /Training , Executive management , Interpreter/ Translator
Experience 1 - 2 Years

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 5,2 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Tuấn Minh

$ 50 Tr - 100 Tr VND

  • Ha Noi