language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Head of Investment/Trade - Foreign Securities Company

First Alliances
Updated: 26/03/2020

Employment Information

Job Description

Lập chiến lược và kế hoạch

· Xây dựng chiến lược tự doanh trung và dài hạn

· Lập kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cho hoạt động tự doanh

Xây dựng hệ thống, quy trình, quy định

· Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động tự doanh

Đảm bảo việc triển khai hoạt động tự doanh của Công ty được thực thi theo lộ trình

· Tìm kiếm các trái phiếu riêng (hoặc các sản phẩm tài chính cố định khác, ví dụ như chứng chỉ tiền gửi) với điều kiện tín dụng tốt và đáng tin cậy

· Phân phối trái phiếu thông qua mạng lưới các nhà đầu tư tiềm năng

· Đánh giá rủ ro và lợi nhuận liên quan đến tự doanh trái phiếu đối với công ty và khách hàng

Công tác quản lý

· Xây dựng đội ngũ

· Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc

Báo cáo và đề xuất cải tiến hoạt động tự doanh

Các công việc khác theo yêu cầu

Job Requirement

Trình độ Học vấn

·         Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

·         Có hiểu biết về thị trường

·         Có hiểu biết về các sản phẩm tài chính

·         Có hiểu biết về xu hướng fintech

Kinh nghiệm liên quan

·         Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tự doanh tại các ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc các tổ chức tài chính...

·         Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

Kỹ năng

·         Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, PPT): thành thạo

·         Kỹ năng Tiếng Anh: Giao tiếp, trình bày được bằng Tiếng Anh

·         Kỹ năng hoạch định chiến lược

·         Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, trình bày, thuyết phục

·         Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng quản lý nhóm

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 50
  • Job type : Permanent

Company Overview

First Alliances

Company size: 25-99
Found in 1998, First Alliances is one of Vietnam’s most respected leading HR specialists. We specialize in providing professional recruitment service,...Detail

Head of Investment/Trade - Foreign Securities Company

First Alliances

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

First Alliances

Employment Information

Head of Investment/Trade - Foreign Securities Company

Location