language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Head of Logistics

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương
Updated: 20/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Business Expense
  • Seniority Allowance

Job Description

1. Quản lý họat động vận tải

· Quản lý và điều hành dịch vụ vận tải, điều hành vận chuyển hàng hóa và kho bãi

· Xây dựng các tiêu chí đo lường, kiểm soát, đánh giá hoạt động vận tải của công ty.

· Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty

· Tổ chức xây dựng quy trình nghiệp vụ, quy trình chuẩn – đảm bảo việc vận hành xuyên suốt trong khối vận tải của công ty và liên kết các bộ phận phòng ban công ty.

· Xây dựng cơ cấu, quản lý nhân sự và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty

· Đào tạo và phát triển nhân viên, động viên khích lệ tinh thần làm việc để nâng cao hiệu quả.

· Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro trong vận chuyển hàng hóa.

2. Quản lý hệ thống kho bãi

· Xây dựng, phát triển và đảm bảo hệ thống kho bãi vận hành hiệu quả và đáp ứng được kế hoạch kinh doanh.

· Xây dựng các quy trình quản lý hàng hóa xuất nhập, tồn kho và bảo quản hàng hóa.

· Quản lý tất cả các hoạt động của hệ thống kho bãi: giao nhận, sắp xếp lưu trữ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa tại các kho bãi đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

3. Quản lý hàng hóa .

· Định kỳ tổ chức kiểm tra thực tế chất lượng và số lượng hàng hóa tại các kho/ga/cảng để quản lý hàng hóa trong kho hiệu quả.

· Giám sát thời gian hàng hóa lưu tại kho/ga/cảng so với kế hoạch của công ty và đề xuất với ban lãnh đạo

Job Requirement

·         Tốt nghiệp cao đẳng trở lên: chuyên ngành xuất nhập khẩu hải quan, kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh,..

·         Trên 5 năm kinh nghiệm ở vai trò Head of Logistics.

·         Kinh nghiệm làm việc trong các công ty thuộc lĩnh vực logistics.

·         Am hiểu luật về mảng logistics Việt Nam và Quốc tế.

·         Anh văn giỏi 4 kỹ năng.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Overview about IPP Group: Established: 1985 Head office: Opera View Building, 7th Floor, 161 Dong Khoi, D.1, HCMC Number of subsidiaries &...Detail

Head of Logistics

Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts