About us

MegaCEO

Employment Information

Head of Operation (Chứng Khoán, R9689)

Job level Manager
Salary $ 2.100 - 3.500 USD
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Executive management , Securities
Experience 5 - 7 Years

Location

Ha Noi

Bac Ninh

Bac Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH ANTO AN TOÀN

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh