Location

Long An

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 6 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  23/07/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Chịu trách nhiệm cho tất cả các dự án, bao gồm: xây dựng mới và sửa chữa cho Feedmils, trang trại và trang trại thuê

1. Main Duties

- Monitoring progress and quality of project implementation.

(Theo dõi tiến độ và chất lượng trong quá trình thực hiện dự án.)

- Analysis, comparison and assessment contractors to minimizing costs invest.

(Phân tích, so sánh và đánh giá nhà thầu nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư.)

- Coordinate and resolve work relate to other required departments.

(Phối hợp và giải quyết công việc liên quan với các phòng ban khác)

- Guides and leaders of the staff

(Hướng dẫn và lãnh đạo nhân viên.)

2. Success Indicator

- Ensure projects implement correct schedule and quality

(Đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ và chất lượng)

3. Challenges

- Maintain relations of friendship with the local government.

(Giữ mối quan hệ hữu nghị với chính quyền địa phương.)

- Progress is affected by objective factors such as weather, shipping, licenses, delays due to coordination from other departments.

(Tiến độ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như thời tiết, vận chuyển, giấy phép, sự chậm trễ do sự phối hợp từ các phòng ban khác)

Job Requirement

1.       Hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết

(Knowlegge, skills and experienced needed)

-          Only Male – Nam giới

-          Bachelor Of Civil Engineer or higher – Cử nhân Kỹ sư xây dựng hoặc cao hơn

-          At least 05 years experience in management positions in the construction for farms and plant – Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong các vị trí quản lý trong xây dựng trang trại và nhà máy

-          Knowledge about farm techniques in Vietnam – Có kiến thức về kỹ thuật trang trại ở Việt Nam.

-          Good at English – Anh văn tốt.

-          Good at Ms Office – Thành thạo vi tính văn phòng

2.       Yêu cầu khác

-          Go on Business – Đi công tác

-          Leader Skill – Kỹ năng lãnh đạo

-          Thinking analysis – Tư duy phân tích

-          Management Skill – Kỹ năng quản lý

-          Initiative – Sáng tạo

-          Flexible – Linh hoạt

More Information

 • Age: Unlimited

Similar jobs

Monroe Consulting Group Vietnam

$ 70 Tr - 90 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Monroe Consulting Group Vietnam

Competitive

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn KTG

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi

Confidential

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 44 Tr - 66 Tr VND

 • Ha Noi

HR Strategy _ Recruitment Agency

$ 110 Tr - 220 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Ho Chi Minh
Feedback