About us

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Employment Information

Hiệu Phó Chuyên Môn Trường Mầm Non

Job level Manager
Salary $ 12,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Education /Training
Experience 5 - 0 Years

Location

Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 5,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VIỆT MỸ

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 25 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi