About us

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

Employment Information

HIỆU TRƯỞNG MẦM NON

Job level Manager
Salary $ 22,000,000 - 24,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Education /Training
Experience 2 - 4 Years

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON - TIỂU HỌC ICS

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 5,4 Tr - 6,5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 7,5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

TOMATO Education

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kindy City

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

$ 5,5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Vạn Hội Phát Fosup

$ 5,5 Tr - 8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Việt Nhật

$ 9 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Mathnasium Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Binh Duong