language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

FPT Information System (FIS)

[HN] Cán bộ triển khai phần mềm

FPT Information System (FIS)
Updated: 29/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 1 - 3 Years

  Salary: -

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 27/08/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Nghiên cứu tài liệu về hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự & Tiền lương;

- Tham gia triển khai hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự & Tiền lương cho khách hàng;

- Hướng dẫn và đào tạo cho khách hàng sử dụng thành thạo phần mềm;

- Lập kế hoạch triển khai và tự kiểm soát tiến độ theo nhiệm vụ được giao từ quản lý dự án;

- Định kỳ báo cáo tiến độ công việc cho quản lý dự án.

Job Requirement

-          Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm triển khai các phần mềm quản lý;

-          Tốt nghiệp CĐ/ĐH, các trung tâm đào tạo chuyên nghành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan;

-          Có kiến thức CSDL SQL Server, IIS, .NET;

-          Kỹ năng: Giao tiếp tốt, thuyết trình tốt;

-          Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản, đọc hiểu được tài liệu chuyên môn;

-          Tư duy logic, khả năng tìm hiểu nghiên cứu vấn đề mới.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

FPT Information System (FIS)

http://www.fpt-is.com/Company size: 3000
Trong suốt hơn 25 năm phát triển, Công ty FPT Information System - FPT IS là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu...Detail

[HN] Cán bộ triển khai phần mềm

FPT Information System (FIS)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts