About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

[HN] Chuyên viên cao cấp Phát triển quan hệ đối tác (NPP)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/05/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 3 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực TNTalent

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Mytour Việt Nam

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ 22 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ha Noi