About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

[HN] Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Ngân Sách – Bảng Cân Đối và Nguồn Vốn (Finance Controller)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 04/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

$ Competitive

  • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi