About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Employment Information

[HN] CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THỦ TỤC DỰ ÁN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 21/06/2020
Industry Sales / Business Development , Law / Legal Services , Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 3 Tr - 5 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư OBM

$ 14 Tr - 17 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

$ Competitive

  • Ha Noi

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi