About us

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

Employment Information

[HN] Chuyên viên Quản lý cộng đồng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 10/11/2020
Industry Education /Training , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi