About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

[HN] Chuyên viên Quản lý Hoạch toán

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 1 Years

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tập Đoàn T&T

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 0 - 0 VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi