About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

[HN] Cộng tác viên thủ tục nhân sự

Job level Entry Level
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Human Resources

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VANTIX

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ 5 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART

$ 3 Mil - 4 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi