About us

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

Employment Information

(HN) Cửa hàng trưởng Thời trang

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Executive management , Textiles / Garments / Fashion
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

TWENTY.FIVE FASHION

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Đức Trung

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU FOVINA HÀ NỘI

$ 5,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Thời trang Adidas - Công ty CP ĐTTM Phượng Hoàng

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi | Nghe An | Kien Giang