language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

FPT Information System (FIS)

[HN] FPT IS Tuyển tập sự viên Quản trị nhân sự (Mảng tiền lương, phúc lợi và phân tích số liệu)

FPT Information System (FIS)
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Allowances
  • Training & Development

Job Description

Chương trình thực tập:

Ø Tìm hiểu về hệ thống chính sách – chế độ lương thưởng, phúc lợi của công ty FPT IS

Ø Thu thập số liệu, xây dựng và phân tích các báo cáo về tiền lương, phúc lợi và quản trị nguồn nhân lực dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý trực tiếp;

Ø Hỗ trợ quá trình xây dựng và hoạch định chính sách đãi ngộ của Công ty theo định hướng chiến lược phát triển của tổ chức;

Ø Hỗ trợ tính toán, chi trả tiền lương theo tháng và thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý và năm cho cán bộ nhân viên;

Ø Tham gia vào các công việc khác của ban Nhân sự.

Job Requirement

 Yêu cầu ứng viên:

Ø  Đang là SV năm cuối các ngành tài chính – kế toán, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan;

Ø  Có tư duy logic tốt và yêu thích làm việc với các con số;

Ø  Có khả năng học hỏi tiếp thu kiến thức mới và chịu được áp lực công việc cao;

Ø  Ưu tiên ứng viên học ban A hoặc chuyên toán, lý, hóa trong thời gian cấp 3

 Quyền lợi:

Ø  Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về mảng nhân sự tiền lương và quản trị nhân sự;

Ø  Được sử dụng và phát huy kiến thức, kỹ năng về phân tích và quản trị số liệu, nâng cao khả năng làm việc với các con số;

Ø  Được mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong một lĩnh vực rất nhiều tiềm năng và tương lai phát triển;

Ø  Được có cơ hội tuyển vào vị trí chính thức ngay sau khi tốt nghiệp và có bằng;

Ø  Được xem xét trả lương trong quá trình học việc tương xứng với năng lực và đóng góp của thực tập viên.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Internship

Company Overview

FPT Information System (FIS)

http://www.fpt-is.com/Company size: 3000
Trong suốt hơn 25 năm phát triển, Công ty FPT Information System - FPT IS là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu...Detail

Similar jobs

[HN] FPT IS Tuyển tập sự viên Quản trị nhân sự (Mảng tiền lương, phúc lợi và phân tích số liệu)

FPT Information System (FIS)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts