About us

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

Employment Information

[HN] LẬP TRÌNH VIÊN PYTHON (Senior Backend Developer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,002 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 03/02/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 Years

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 20,0 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 11 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi