About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

Employment Information

[HN] Media Production Manager

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/02/2021
Industry Entertainment , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY TNHH TAJ VIỆT NAM

$ Over 20 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ 25 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

DSV Solutions

$ Competitive

  • Ha Noi

First Alliances

$ Competitive

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi