About us

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

Employment Information

(HN) Nhân viên Biên kịch

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 20/08/2020
Industry Entertainment , TV / Newspaper / Editors , Advertising / PR / Communications
Experience 2 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG S.U.N RISE

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN LIÊN MINH

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

California Fitness & Yoga Centers

$ 6 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

Talentnet Corporation

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT- Chi nhánh HN

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

$ 11 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔ CÔ LA BELCHOLAT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi