About us

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

Employment Information

[HN] Nhân viên Facebook Ads (Khối Nha khoa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Advertising / PR / Communications , Others
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 7 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Tập Đoàn TECOMEN

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Shynh Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi