About us

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

Employment Information

[HN] - Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Tiếng Nhật N3 - Nhận việc sau Tết

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Customer Service , Human Resources , Interpreter/ Translator

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi | Binh Duong

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÍN PHÁT

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Nam | Ha Noi | Nam Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ECAPITAL

$ 13 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

VMED GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

Capichi Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi