About us

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

Employment Information

[HN] - Nhân Viên Nhập Liệu Tiếng Nhật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry Human Resources , Interpreter/ Translator , Entry Level / Internship

NashTech Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Belief Holdings

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH sản xuất thương mại Lâm Mộc Việt Nam

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG TRÌNH PHÚC LONG

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm (Tài Tâm Group)

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Vietnam Pros Technology Co., Ltd

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Ominext

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi