language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

FPT Information System (FIS)

[HN] Nhân viên quản trị chất lượng dự án (Chấp nhận không kinh nghiệm)

FPT Information System (FIS)
Updated: 23/05/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

§ Xây dựng, cập nhật, cải tiến, hoàn thiện quy trình triển khai dự án;

§ Lập kế hoạch, trực tiếp kiểm tra đánh giá, đảm bảo sự tuân thủ quy trình của các dự án đang và sắp triển khai;

§ Lập báo cáo quản trị chất lượng định kỳ theo yêu cầu.

§ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng bộ phận.

Job Requirement

§  Đối với ứng viên kinh nghiệm:

o    Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc

o    Có 02 năm kinh nghiệm quản trị dự án / phân tích nghiệp vụ dự án CNTT;

§  Đối với ứng viên chưa kinh nghiệm:

o    Đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp đại học (trong năm 2018), ưu tiên các chuyên ngành: Quản trị chất lượng, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông hoặc các ngành có liên quan;

o    Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc với áp lực cao;

o    Kỹ năng tin văn phòng thành thạo,

o    Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành;

o    Có khả năng và sẵn sàng học và tìm hiểu lĩnh vực Quản trị chất lượng dự án.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

FPT Information System (FIS)

http://www.fpt-is.com/Company size: 3500
Với bề dày hơn 10 năm kinh nghiệm trong tích hợp hệ thống và giải pháp ứng dụng, Công ty Hệ thống Thông tin FPT đang giữ vững vị trí số 1 của mình tại Việt...Detail

Similar jobs

[HN] Nhân viên quản trị chất lượng dự án (Chấp nhận không kinh nghiệm)

FPT Information System (FIS)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts