About us

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

Employment Information

(HN) Nhân Viên Vận Đơn

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2020
Industry Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse
Experience 1 - 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH NATURE ORIGIN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 13 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Talentnet Corporation

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

California Fitness & Yoga Centers

$ 6 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢY CHỮ SỐ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢY CHỮ SỐ

$ 10 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh