About us

Dolphin Sea Air Services Corp.

Employment Information

[HN] Pricing Team Leader (Trưởng nhóm Chăm sóc Khách hàng - Phòng Hàng Xuất)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 800 - 1.000 USD
Deadline to apply 17/10/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 4 - 8 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 25 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi

SCI Group

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Dolphin Sea Air Services Corp.

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi