About us

WOORI BANK VIETNAM LIMITED

Employment Information

(HN) Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Banking , IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

$ 11 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Mobicast

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin Học HPT

$ 12 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi