About us

Talentnet Corporation

Employment Information

HN - Sales Development Executive - (1 năm kinh nghiệm mảng Retail, fmcg)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/09/2020
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Customer Service

LONG ASIA GROUP

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

PACIFIC CROSS VIETNAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Talentnet Corporation

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

PACIFIC CROSS VIETNAM

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Nhựa Cpi Việt Nam

$ 15 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi

PACIFIC CROSS VIETNAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Chi nhánh Phân phối Miền Bắc – Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Openasia Group

$ Competitive

 • Ha Noi

Openasia Group

$ Competitive

 • Ha Noi