About us

Công ty TNHH GiMASYS

Employment Information

[HN] System administrator - Fresher

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/07/2021
Industry IT - Software

Công ty TNHH GiMASYS

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ 15 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Monkey Việt Nam

$ 4 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Trung tâm Thương mại và Nhà ở Hà Nội

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH POMPOUS – INVESTMENTS

$ Competitive

  • Ha Noi

JGC Vietnam Company

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH POMPOUS – INVESTMENTS

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi