About us

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Employment Information

HN - Trợ lý mua hàng

Job level Entry Level
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 07/07/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Purchasing / Merchandising
Experience 1 Years

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm

$ 6,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Tra La JSC

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại TP Hà Nội

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Nam | Ha Noi | Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi