About us

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

Employment Information

[HN] Trưởng nhóm Facebook Ads (Khối mỹ phẩm)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Marketing , Executive management
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 20 Tr - 35 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Moji Việt Nam

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thời trang Elise

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi