About us

Công Ty TNHH Đầu Tư Địa Ốc Thành Phố (CityLand)

Employment Information

[HN] TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Job level Manager
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 5 - 10 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CẦU NỐI GIAO TIẾP DR.LOCALIZE

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi