language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

FPT Information System (FIS)

[HN] Tuyển cộng tác viên truyền thông

FPT Information System (FIS)
Updated: 10/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

· Tổ chức sự kiện văn hóa – đoàn thể của đơn vị;

· Phụ trách truyền thông, viết tin bài hàng tuần hàng tháng cho bản tin nội bộ và bản tin gửi khách hàng;

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Job Requirement

·         Đang là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp dưới 1 năm các ngành báo chí, truyền thông hoặc các ngành kinh tế - xã hội khác;

·         Tự tin, năng động, sáng tạo và yêu thích lĩnh vực truyền thông, PR;

·         Có khả năng viết tin bài hoặc tổ chức sự kiện;

·         Có thể làm việc bán thời gian và sẵn sàng làm ngoài giờ theo một số sự kiện nhất định;

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Part time, Contract/ Freelance, Internship

Company Overview

FPT Information System (FIS)

http://www.fpt-is.com/Company size: 3000
Trong suốt hơn 24 năm phát triển, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System - FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu...Detail

[HN] Tuyển cộng tác viên truyền thông

FPT Information System (FIS)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts