language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI  (SHB Finance)

Hồ Chí Minh - Chuyên viên đào tạo kinh doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 23/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Nhận yêu cầu đào tạo, lên kế hoạch lớp, địa điểm đào tạo đội ngũ năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty.

- Soạn các tài liệu đào tạo, bài thi, chương trình đố vui.Thực hiện kiểm tra kiến thức, chấm điểm bài thi sau đào tạo, trả kết quả đào tạo.

- Tổ chức các chương trình thi kiểm tra kiến thức định kỳ trên hệ thống, quản lý việc thực hiện làm bài kiểm tra kiến thức

- Tham gia test hệ thống, tham gia góp ý các hướng dẫn, sản phẩm ban hànhBáo cáo về hiệu quả của đào tạo, tiến độ và chất lượng các chương trình đào tạo được triển khai tại các vùng

- Đánh giá và đưa ra các đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng Đào tạo tại các vùngHướng dẫn, đào tạo, giúp đồng nghiệp phát huy thế mạnh thông qua những kế hoạch đào tạo và phát triển dài hạn;

- Đưa ra những hướng dẫn, phản hồi thích hợp và giám sát việc thực hiện.

Job Requirement

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lập kế hoạch

- Xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Hồ Chí Minh - Chuyên viên đào tạo kinh doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts