language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI  (SHB Finance)

Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quản lý hiệu quả Kinh doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 17/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các báo cáo kết quả hoạt động Kinh Doanh ngày, tuần, tháng, quý, năm: Doanh số, số lượng nhân sự, hiệu suất và hiệu quả kinh
doanh.


Thực hiện các báo cáo cảnh báo, projection cho hoạt động Kinh Doanh
Hỗ trợ dữ liệu Kinh Doanh cho các đơn vị liên quan phục vụ hoạt động quản trị và vận hành đơn vị kinh doanh


Tham gia thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo danh mục (MIS) thông qua các tiêu chí trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu theo dõi, đánh giá kinh
doanh theo từng thời kì

Lập kế hoạch Kinh Doanh từng thời kỳ: tháng, quý , năm cho Trung Tâm Kinh Doanh. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện/ hoàn thành qua các
thời kỳ, review Target và điều chỉnh Target theo chỉ đạo của Lãnh Đạo

Tham gia thiết kế và xây dựng hệ thống báo cáo danh mục (MIS) thông qua các tiêu chí trọng tâm, xây dựng chỉ tiêu theo dõi, đánh giá kinh
doanh theo từng thời kì

Khai thác dữ liệu, thực hiện các phân tích sâu về product segment, sale channel, region,...đưa ra các đánh giá nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt
động Kinh Doanh

Thu thập, cung cấp những phân tích về thị trường và đối thủ nhằm đưa ra những ý kiến phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với thị trường
Thực hiện các báo cáo phân tích và theo dõi năng suất của Sales (Productivity)

Job Requirement

Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng và Tín Dụng Tiêu Dùng, am hiểu mô hình hoạt 
động Kinh Doanh, Ưu tiên có kinh nghiệm Phân Tích Kinh Doanh, Tài Chính, Risk 

Kỹ năng phân tích, tính toán, thống kê và làm báo cáo 
Kỹ năng excel, powerpoint, Sql

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Hồ Chí Minh - Chuyên viên Quản lý hiệu quả Kinh doanh

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts