About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 27/07/2021
Industry Consulting , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Long An | Dong Nai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Ba Ria-VT

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Hai Phong | Ho Chi Minh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ba Ria-VT | Dong Nai

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh