About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Hồ Chí Minh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/02/2023
Industry Consulting , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Ho Chi Minh

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Southeast

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Southeast

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 12,5 Mil - 22,5 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

$ 7 Mil - 21 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi