language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI  (SHB Finance)

Hồ Chí Minh - Giám Sát Phát Triển Kênh Thay Thế

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance

Job Description

Nghiên cứu triển khai các kênh bán hàng thay thế mới và phân tích kênh bán hàng của đối thủ, báo cáo cấp quản lý để có các chiến lược phát triển

Theo dõi và giám sát các dự án đang triển khai, liên hệ với các phòng ban liên quan để phối hợp triển khai dự án mới nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án

.Trực tiếp tham gia triển khai mô hình kinh doanh và phối hợi với các phòng ban liên quan trong việc triển khai cũng như các đơn vị kinh doanh tại các địa bàn

Đầu mối tham gia xây dựng, góp ý, rà soát các quy trình, quy chế và thực hiện các báo cáo liên quan phục vụ công tác triển khai mô hình bán, kênh bán chiến lược

Kiểm soát các công việc và tài liệu quy trình liên quan đến hoạt động triển khai nhằm đảm bảo đúng quy trình, quy định của công ty và quy định của pháp luật

Rà soát mô hình và quy trình bán sản phẩm dịch vụ hiện tại và đề xuất cải tiến, xây dựng quy trình quy định triển khai bán sản phẩm nhằm đảm bảo tối ưu hóa, hiệu quả, khoa học, phục vụ chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

Lập báo cáo tiến độ dự án theo yêu cầu;
Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ triển khai dự ánPhát triển và duy trì quan hệ với các đối tác chiến lược ;

Liên kết mở rộng các đối tác chiến lược nhằm xây dựng mô hình bán hàng sáng tạo và hiệu quả

Lên chương trình, nội dung làm việc và tổ chức các cuộc họp giữa dự án với các phòng ban nội bộ và với các đối tác bên ngoài ;

Đầu mối trao đổi thông tin giữa các bộ phận/thành viên trong dự án và giữa ban quản trị dự án với các đơn vị khác trong và ngoài công ty, lập biên bản họp hoặc thông báo họp dự án;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng thời kỳ

Job Requirement

Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ của ngành tài chính ngân hàng
Kiến thức chuyên sâu về mô hình bán hàng , quy trình bán hàng, công nghệ bán hàng
Kiến thức về kinh doanh , phát triển mạng lưới và các kênh phân phối
Kiến thức về quy trình , nghiệp vụ triển khai các hoạt động phát triển kênh bán
Kiến thức về chính sách, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ ngành Tài chính ngân hàng
Kiến thức về các quy định của pháp luật và các tổ chức tín dụng

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

http://www.shbfinance.com.vnCompany size: 2.000
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB Finance) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 77/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà...Detail

Similar jobs

Hồ Chí Minh - Giám Sát Phát Triển Kênh Thay Thế

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts