language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[Hồ Chí Minh] Kế toán thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor
Updated: 28/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh yêu cầu liên quan.

- Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, …) hàng tháng, quý năm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

- Lập báo cáo tài chính năm gửi cơ quan thuế.

- Lập báo cáo gửi cơ quan thống kê hàng tháng, năm.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Cty

- Cập nhật, kiểm tra hóa đơn đầu vào, phát hiện, loại bỏ hóa đơn không hợp pháp thông báo đến đơn vị có liên quan

- Viết hóa đơn điện tử hàng ngày.

- Hàng tháng đối công nợ phải thu, phải trả với khách hàng.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

- Lưu trữ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng theo yêu cầu quản lý của Công ty và Pháp luật.

- Cập nhật kịp thời các thông tin về thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện

- Làm các báo cáo nội bộ

Job Requirement

- Trình độ văn hóa / Chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

-  Ít nhất 02 năm tại vị trí kế toán thuế

- Kỹ năng và yêu cầu khác : Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi

- Ưu tiên biết phần mềm ERP

- Ưu tiên đã từng làm ở cty sản xuất, xây dựng.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Company size: 1.000-4.999
Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor là một trong những Nhà sản xuất và cung cấp các giải pháp về cửa & vật liệu xây dựng công nghệ mới hàng đầu tại Việt Nam....Detail

Similar jobs

[Hồ Chí Minh] Kế toán thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

Employment Information

[Hồ Chí Minh] Kế toán thuế

Location