language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Hồ Chí Minh - Nhân viên lễ tân

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1.Thực hiện đón tiếp, hướng dẫn khách đến làm việc tại Công ty/ Receive and guide guests to work in the company

2.Tiếp nhận và cấp phát thư, tài liệu đi, đến/ Receive and distribute letters, to/from documents

3.Tham gia công tác đối ngoại, tổ chức sự kiện/ Participate in external affairs, organizing events

4.Quản lý phòng họp, sắp xếp lịch họp hợp lý/ Manage meeting rooms, arrange meeting schedules logically

5.Trực tổng đài và chuyển cuộc gọi theo yêu cầu hoặc ghi lại lời nhắn cho Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty/ Operate the call center and transfer the call as required or write the message to the management and staff of the company

6.Thực hiện vai trò đầu mối làm việc với Quản lý tòa nhà (vận hành tòa nhà, gửi xe, điện, nước,…)/ Perform the role of a focal point working with the Building Manager (building operator, car, electricity, water, ...)

Job Requirement

1. Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành lễ tân/ At least graduated Intermediate or Bachelor degree in reception

2. Kinh nghiệm/ Experiences: Dưới 2 năm KN chuyên môn về lễ tân/ Under 2 years experience in reception

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English):Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh ở trình độ Cơ bản/ Ability to understand & communicate in English at Basic level

4.Kiến thức chung/ General knowledge
4.1Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Biết các thông tin về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình tổng thể của Mredit thông qua các Phương tiện truyền thông/ Know the information of vision, core values ​​and overall model of Mredit through the Media.

4.2.Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding:Biết các sản phẩm, dịch vụ mà đơn vị đang cung cấp/ Know the products and services that the unit is providing

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Vận dụng và thực hiện các bước đơn giản theo quy định/ quy trình sẵn có của đơn vị/ Apply and implement simple steps in accordance with the regulations / processes available to the unit.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Hồ Chí Minh - Nhân viên lễ tân

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts